George Floydin kuolema poliisin rajussa kiinniotossa USA:ssa ja siitä seuranneet mellakat ovat olleet koronapandemian uutisoinnin ikävien uutisten jatkoa. Rasismin vastaiset protestit ja mielenosoitukset ovat levinneet kaikkialla maailmassa. Joissakin maissa on vaadittu esim. rasismia ja ”valkoista ylivaltaa” julmasti harjoittaneiden merkkihenkilöiden patsaiden poistamista hallintorakennuksista ja puistoista.

Rasismia löytyy kaikkialta maailmassa. Rasismissa toinen kansa tai etninen ryhmä pitää itseään tavalla tai toisella ylempänä ja parempana verrattuna toiseen kansaan tai etniseen ryhmään. Joskus tuo synnin muoto näyttäytyy räikeästi murhina, väkivaltana, syrjimisenä, julkisina solvauksina ja pilkkaamisina. Toisinaan se kätkeytyy piilorasismin muotoon, joka ilmenee salattuina ajatuksina sydämessä, rasistisina vitseinä, poissulkemisena, vihjailuina, yleistyksinä, oman ryhmän nostamisena ja suosimisena toisen kustannuksella. Ihmisen on vaikeaa oman pahan sydämen pettämänä kitkeä tätä – joskus syövän tavoin leviävää – yhteyden ja keskinäisen kunnioituksen tuhoajaa kansojen ja eri ryhmien välillä.

Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen (ks. 1. Moos. 1. luku). Jokainen ihminen ja jokainen kansa on siis yhtä arvokas Jumalan luomus. Hän on kutsunut meidät rakastamaan lähimmäistämme – väriin, kieleen, kansaan, kulttuuriin tai sukupuoleen katsomatta. Juutalaiset olivat
rasistisia samarialaisia kohtaan. Jeesus taas osoitti erityistä huomiota ja rakkautta samarialaista Sykarin kaivon naista kohtaan (Joh. 4. luku) tarjoamalla pelastusta hänelle. Jeesus nuhteli muutamia opetuslapsia, kun he tahtoivat tulen tulevan alas taivaasta ja tuhoavan samarialaisen kylän, joka ei suostunut majoittamaan juutalaista pyhiinvaeltajaryhmää (Luuk. 9: 51–56). Jeesus otti vertauksessaan lähimmäisen rakastamisen esimerkiksi juutalaiselle lainoppineelle laupiaan samarialaisen, joka auttoi juutalaista, kun oman kansan jäsenet eivät tulleet avuksi tämän riutuessa puolikuolleena tien poskessa (Luukas 10: 25–36). Jeesus mursi esimerkillään rasismia opetuslasten sydämessä.

Pyhä Henki auttoi myöhemmin vielä apostoli Pietaria ylittämään juutalaisten ja pakanoiden välissä olevaa kuilua johdattamalla hänet roomalaisen sadanpäämiehen – viholliskansan upseerin – kotiin. Pietari oppi sen, että Jumala ei todellakaan katso henkilöön, kun Pyhä Henki vuodatettiin pakanoidenkin ylle. (Apt. 10. luku.)

Apostoli Paavali oli todellinen rasismin vastaisen työn uranuurtaja ja murtaja – Jumalan armosta. Hän esitteli kansoille Jumalan seurakunnan, jossa eri kansat ja kielet kokoontuvat yhdessä palvomaan Luojaansa ja Lunastajaansa. Paavali kirjoittaa seurakunnalle ihmeellisen hyvän uutisen: ”Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta Hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin Hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan Hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille ja teki näin lopun vihollisuudesta…, Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen johdattamina.” (Ef. 2: 14–16,18.)

Juutalaisen ja ei-juutalaisen kansan välillä oli kammottava kuilu. Jeesus mursi ristinkuolemallaan sen alas. Kun kansat löytävät sovinnon ensin Jumalan kanssa, niin tämä sovinto voi olla todellisuutta kansojen ja ryhmien välillä. Paavali oli varma tästä siunauksesta, koska hän kirjoittaa siitä menneessä muodossa. Hän on tehnyt ihmisryhmät yhdeksi… Hän on tehnyt rauhan… Hän teki lopun vihollisuudesta! Sen minkä Kristus teki ristillä, me uskossa ojentautuen teemme seurakuntana näkyväksi – puramme muureja ja rakennamme yhteyttä erilaisten ihmisten ja kansojen välillä.

Olkoon seurakuntamme Koti kaikille kansoille, katsokaamme toisiamme yhtenä uutena ihmisenä, Jumalan kansaan ja perheeseen kuuluvina täysvaltaisina jäseninä! Tällainen esimerkki puhuttelee maailmaa, jossa rakennetaan tänäänkin yhteyttä kansojen välille.

Rakkautta ja rauhaa!

Tero-pastori
Tero Ojasalo

Voit katsoa livelähetystemme tallenteita täältä: Live | Videot