Kansainvälinen työ

Seurakuntamme lähetystyö ja kotimaan kansainvälinen työ

Lähetystyö

Seurakuntamme näkynä on kirkastaa Jumalaa tekemällä opetuslapsia kaikista kansoista Jeesuksen Kristuksen suuren lähetyskäskyn mukaisesti. Erityisesti haluamme tavoittaa saavuttamattomiin kansoihin kuuluvia ihmisiä. Lähetyskäskyn loppuun saattaminen toteutuu vain saavuttamalla kansat, joita ei ole vielä saavutettu.

Tahdomme Raamatun periaatteen mukaisesti huomioida työssämme myös köyhät ja vainotut kristityt. Haluamme nähdä, että seurakunnastamme nousee uusia lähetyskandidaatteja. Koulutamme Kairos-kurssin, aktioiden, kotimaan kansainvälisen työn ja pyhäkoulun lähetystyökasvatuksen kautta seurakuntalaisia, jotka ovat innostuneita ja sitoutuneita yhteiseen lähetystyöhömme.

Tämä valtakunnan evankeliumi on saarnattava kaikkialla maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Sitten tulee loppu. – Jeesus – (Matt. 24:14)

Teemme yhteistyötä Suomen helluntaiseurakuntien Hyry-yhteisöön kuuluvien järjestöjen kanssa.

Lähetystyömme kohteita 2018–2021

Tansania

Kansallisten työntekijöiden varustaminen ja innostaminen

Seurakuntana haluamme varustaa ja innostaa Tansanian seurakuntien kansallisia työntekijöitä evankelioimaan ja tekemään lapsityötä.

Juha & Anne Tikkanen sekä Markku & Tarja Karjalainen vierailevat lähetyskohteissa sekä kouluttavat ja opettavat paikallisissa seurakunnissa. Lisäksi Karjalaiset saattavat vierailla lähetysmatkoillaan naapurivaltioissa.

Lisätietoja antavat:
Anne Tikkanen, 040 017 5056
Juha Tikkanen, 040 049 3355

Romania

Timisoaran ja lähialueiden seurakuntien tukeminen

Tuemme Timisoaran, Curticin, Satchinezin ja Saravalen seurakuntien pyhäkoulu- ja kerhotoimintaa. Pyrimme synnyttämään lapsityönäkyä myös alueen muissa romaniseurakunnissa. Työn kautta lapsia tavoitetaan evankeliumilla ja samalla parannetaan heidän valmiuksiaan koulunkäyntiin.

Tuemme taloudellisesti pastori Marius Stancan seurakuntaa. Autamme seurakuntaa evankelioimaan ja huolehtimaan jäsentensä tarpeista. Tavoitteenamme on myös muistaa köyhiä romaniperheitä joulupaketein.

Romaniassa vieraillaan muutaman kerran vuodessa. Päävastuuta kantavat Raakel ja Taisto Valentin. Heidän tukenaan on suunnittelutiimi.

Lisätietoja antavat:
Taisto Valentin, 040 966 0646
Raakel Valentin, 040 721 5771

Pakistan

Kristillisen koulun tukeminen

Jesus Helping Hands ylläpitää kristillistä koulua Raiwindissa tukemme avulla. Pakistanin kristityt elävät köyhyydessä heihin kohdistuvan syrjinnän takia. Lasten lähettäminen valtion kouluun on taloudellisesti mahdotonta. Jesus Helping Hands- järjestön ylläpitämä koulu antaa uskovien perheiden lapsille mahdollisuuden käydä koulua.

Koulussa on lapsia myös muslimiperheistä, samoin köyhistä romaniperheistä. Koulun yhteydessä oleva pyhäkoulu tavoittaa runsaasti lapsia, jotka eivät muualla kuule evankeliumin sanomaa.

Lisätietoja antaa:
Jari Hartikainen, 041 435 4574
Farhat Gill ja Fozia Gill, 040 680 0061

Israel

Israelilla on erityinen asema pelastussuunnitelmassa.

Seurakuntana pidämme Israel- ja juutalaistyötä merkityksellisenä. Israelin asema pelastussuunnitelmassa on ainutlaatuinen—pelastus on juutalaisista. Haluamme olla viemässä evankeliumin ilosanomaa takaisin juutalaisille, edelleen saavuttamattomalle kansalle.

Israel-rukoussolu kokoontuu säännöllisesti. Rukoilemme yhdessä adoptoimamme Javnen kaupungin ja messiaanisten seurakuntien puolesta.

Tuemme Israel-työtä (evankeliointi ja uskovien opetuslapseuttaminen) taloudellisesti: kurssien järjestämistä, materiaalin hankintoja ja Israelissa palvelutyötä tekeviä henkilöitä, joita olemme erikseen päättäneet tukea.

Lisätietoja antaa:
Tero Ojasalo, 045 852 2216
Yhdyshenkilö: Osmo Mielikäinen, 045 883 7135

Lähetysnäyn leviäminen

Lähetyspiiri merkittävä osa lähetystyötä

Seurakunnan lähetyspiirissä toimii ahkera lähetystyön kannattajajoukko, joka kokoontuu yhteen harrastamaan, keskustelemaan ja rukoilemaan erityisesti lähetystyön puolesta. Myös kahvitarjoilu lähetystyön hyväksi kuuluu ohjelmaan.
Työn kautta kootaan varoja lähetystyöhön viikoittain. Lähetyspiiri järjestää säännöllisesti lounas- ja kahvitarjoiluja sekä myyjäisiä, ja on muun muassa lähettänyt sukkia Romaniaan ja Unkarin juutalaisille.

Lisätietoja: Annikki Pullinen, 050 300 8451

Lasten lähetys- ja evankeliointikoulutus

Seurakunnan pyhäkouluissa kerromme lapsille lähetystyöstä 4–6 kertaa vuodessa hyödyntäen Fida kids -ohjelmaa. Lapset voivat osallistua pyhäkouluissa myös lähetystyön tukemiseen rahalahjoin. Myös Jippii-työ (Valo lapset -kuoro) on lasten lähetystyötä.

Lisätietoja: Anna-Leea Korhonen, 050 910 0506

Aktiot ja lähetyskentillä vierailut

Seurakuntana tahdomme sytyttää lähetysintoa ja -näkyä sekä kasvattaa uusia lähetyskandidaatteja, jotta voimme saavuttaa ja opetuslapseuttaa kansoja. Haluamme järjestää vuosittain 1–3 lyhytaikaista aktiomatkaa, jotka voivat kohdistua lähetyskohteisiimme ja myös naapurivaltioihin. Kairos-kurssi ja Fidan järjestämä aktiokoulutus antavat perusvalmiuksia aktioihin osallistuville.

Lisätietoja: Tero Ojasalo, 045 852 2216

Kairos-kurssi

herättää näkemään saavuttamattomat kansat. Kurssi on kaikkia kristittyjä innoittava tunnustustenvälinen opetuslapseuttava intensiivikurssi, jota Suomessa ohjaa ja koordinoi Fida International. Pyrimme järjestämään Kairos-kursseja pari kertaa vuodessa.

Lisätietoja: Anne Tikkanen, 040 017 5056, Juha Tikkanen, 040 541 7244, Rauno ja Marja-Liisa Mikkonen, 040 078 8239, www.kairoskurssi.fi

Kotimaan kansainvälinen työ

Seurakuntana haluamme olla valmistamassa hengellistä kotia eri kieliä puhuville, eri kansoista Mikkeliin muuttaneille tai tilapäisesti täällä asuville ihmisille.

Seurakuntalainen, tule mukaan työhön ja olemaan ystävänä tarvitseville.
Lisätietoja antavat pienryhmien vetäjät ja kotimaan kansainvälisen työn koordinaattorit Anne Tikkanen, 040 017 5056, ja Juha Tikkanen, 040 049 3355.

 

Kansainvälisiä kokoontumisia

Sunday Service

The English language is simultaneously provided with head-phones in our Sunday Morning Services, in 11 am. You are welcome to our church in Porrassalmenkatu 57.

English Bible Study

Bible studying, prayer and music in a home every second Friday. More information: Woodly and Anne Dorméus,  040 759 9095.

библейские вcтречи

Приглашаем посетить Христианский клуб в кафе ’RUKE’. По субботам, два раза в месяц, в 12:00. Подробности на Facebook-страницe https://www.facebook.com/biblemikkeli.

контакт: Иван Суворов, телефон 046 556 9001

Youth Gatherings

Ruke Night

Evening for young adults on Tuesday at 6.30 p.m.

Cafe Ruke

Evening for teenagers on Friday at 6.30 p.m.

Contact: Noora, 050 917 1727

Viittomakielinen toiminta

Jumalanpalveluksissa viittomakielisille ja viittomakielen tulkeille varattu alue on kokoussalin etuosassa vasemmalla.

Viittomakielisten raamattupiiri kokoontuu säännöllisesti. Yhteyshenkilö: Maarit Riikonen, 040 168 2254 (tekstiviestit)

Eri kansat ovat suuri rikkaus ja siunaus seurakuntakodissamme. Lähetysnäyn syvästi sisäistäneinä näemme tässä kaikessa Jumalan ajoituksen, armon ja johdatuksen. Olemme jo alkaneet nähdä, että rukoushuoneestamme on Raamatusta nousevan ajatuksen mukaisesti tulossa kaikkien kansojen rukoushuone.
– Pastori Tero Ojasalo –