Verkkosivustojen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Mikkelin Helluntaiseurakunta (Mikkelin Rukoushuoneyhdistys ry, Y-tunnus 0218739-0), Porrassalmenkatu 57, 50100 Mikkeli, puh. 045 213 1300 (pastori; tiistaisin klo 12–14), sähköposti: toimisto(at)mikkelinhelluntaisrk.fi.

Yhteyshenkilö

Jari Hartikainen, Porrassalmenkatu 57, 50100 Mikkeli, sähköposti: toimisto(at)mikkelinhelluntaisrk.fi

Rekisterin nimi

Mikkelin Helluntaiseurakunnan verkkosivustot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely sivustoilla liittyy sähköisessä muodossa tapahtuviin asiointia helpottaviin toimintoihin, joita ovat esirukouspyynnöt, toimintaan ilmoittautuminen, palautteen kerääminen ja uutiskirjeen tilaaminen, sekä yhteisöpalvelujen sivustojen mahdollistamiin toimintoihin.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukainen oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon esittää esirukouspyyntö, ilmoittaa toimintaan itsensä tai huollettavansa, antaa palautetta tai tilata uutiskirje.

Seurakunnan järjestämään säännölliseen toimintaan sekä leireihin ja tapahtumiin ilmoittautuneiden ja osallistuneiden henkilötietoja käytetään toiminnan ja tapahtuman järjestämisessä, osallistujien oikeuksien ja etujen turvaamisessa ja yhteydenpidossa.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Seurakunta laatii käyttöön lomakepohjia esimerkiksi seuraavia käyttötarkoituksia varten: esirukouspyyntö, palautteen pyytäminen, seurakunnan toimintaan ilmoittautuminen. Tietosisältö vaihtelee ja käy ilmi aina kyseisestä lomakepohjasta.

Kun seurakunta ylläpitää yhteisöpalvelujen sivustoja Facebookissa, Facebook ja Mikkelin Helluntaiseurakunta ovat yhteisrekisterinpitäjiä Mikkelin Helluntaiseurakunnan Facebook-sivujen kävijätietojen osalta. Käyttäjä saa lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Vastaavasti myös Instagramissa ja muissa yhteisöpalveluissa, joissa seurakunnalla on sivustoja.

Henkilön antamia tietoja käsittelee se seurakunnan vastuuhenkilö, jolle kuuluvasta asiasta on kyse.

Tietolähteet

Sivuston käyttäjä itse ilmoittaa kyseistä toimintoa koskevat henkilötietonsa. Leirille ilmoittautumistietojen antamisesta vastaa sivuston käyttäjänä alaikäisen lapsen ilmoittaneen huoltaja.

Keräämme yhdessä yhteisöpalvelujen sivustojen kanssa, esim. Facebookin kanssa tietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista aggregoitua raportointia varten. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietoihin.

Tietojen luovutukset

Sivuston kautta ilmoitetut henkilötiedot toimitetaan edelleen kyseisen asian tai toiminnon vastuuhenkilölle.

Sivuston kautta ilmoitettuja tietoja ei luovuteta sivullisille.

Sivuston teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ns. kolmansien osapuolten keräämät tiedot

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja seurakunnalle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalvelujen ehtoihin kussakin palvelussa. Facebookin yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi tutustua täällä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki, puh. 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi, www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ks. Evästekäytäntö

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä verkkosivustojemme palveluja. Ellei käyttäjä hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme. Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman selosteversion verkkosivuiltamme.