Mihin uskomme

Hengellinen koti
Jumalan kunniaksi, ihmisen parhaaksi

Koti kaikille

Jumalan kunniaksi, ihmisen parhaaksi

Millainen on hyvä koti?

Hyvä koti on sellainen, jossa on vanhemmat, jotka antavat rakkautta ja rajoja. Siellä on turvallista olla, ilmapiiri on armahtava ja vieraatkin viihtyvät. Samoin hengellinen kotimme tahtoo olla tätä. Meillä on rakastava taivaan Isä, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen olemme hänen lapsiaan. Hänen lähellään, armahtavassa ilmapiirissä, on turvallista olla, ja vieraatkin sen aistivat.

Mitä on elämä Jumalan kunniaksi?

Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luvut 1 ja 2.
Jumala tarkoitti ihmisen heijastamaan hänen kunniaansa. Ihminen elää Jumalan kunniaksi silloin, kun hän rakkaudesta Jumalaan tekee Jumalan tahdon. Uskomme Jumalan tahdon olevan ilmoitettuna Raamatussa.
Unelmamme on, että Jeesuksen hyvä kunnia ja maine kiirisi seurakuntamme kautta kaikkialle.

”Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan — että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi.” Efesolaiskirje 1: 5, 12; Raamattu Kansalle -käännös.

Mistä tiedän, mikä on ihmiselle parasta?

Uskomme aidosti, että ihmisen parasta on elää taivaan Isän yhteydessä.
Uskomme, että kun ihminen elää Jumalan tahdon mukaan, se lopulta koituu ihmisen parhaaksi. Jumala myös antaa lapsillensa voimaa tahtonsa toteuttamiseen. Roomalaiskirje 8; Galatalaiskirje 5:16–25; Raamattu Kansalle -käännös.

Siksi meidän näkymme seurakunnalle on:

Koti kaikille – Jumalan kunniaksi, ihmisen parhaaksi

Näkymme on olla kaikille sellainen koti, jossa eletään Jumalan kunniaksi. Se, että elämme Jumalan kunniaksi, koituu ihmisen parhaaksi.

”Rauhan Jumala — tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään toteuttaaksenne hänen tahtonsa. Hän vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle mieluista, Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen.” Hepr. 13:20–21; Raamattu Kansalle -käännös.

 

Seurakuntamme arvot

Seurakuntamme uskon ja opin perustus on Raamattu. Raamattu on Jumalan erityinen ilmoitus ihmisille. Raamatussa Jumala ilmoittaa itsensä kolmiyhteisenä, pyhänä, hyvänä Jumalana – Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä.

Jeesus Kristus on Raamatun ilmoituksen keskus. Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa Jumala sovittaa syntiin langenneen ihmiskunnan, ja uskomalla Häneen saamme syntimme anteeksi sekä yhteyden Luojaamme.

Raamatussa Jumala ilmoittaa, mikä on oikeaa ja väärää ja miten Jumala tahtoo omaksi kuvakseen luotujen ihmisten elävän: elämää Jumalan kunniaksi. Siksi seurakuntamme etiikka ja moraali nousevat Raamatun moraalikäsityksestä.

Apostolinen uskontunnustus sekä Helluntaikirkon uskon pääkohdat määrittelevät uskomme ja oppimme.

Lisää aiheesta

Jumalan kunniaksi, ihmisen parhaaksi

Jumalan kunnia on Raamatun suuri teema ja ilmoitus ihmiskunnalle. Kaiken, minkä Jumala tekee maailmassa – pelastustekoja tai tuomioita – koituu lopulta Hänen kirkkautensa kiitokseksi… Klikkaa tästä Blogiin.

Jumalan kunnia -opetussarja, osa 1

Tero Ojasalo katselee aihetta kahden kysymyksen avulla: Mitä Jumalan kunnia on? Miksi Jumalan kunnia on Jumalalle ja meillekin tärkeä? Hän lähtee liikkeelle Jesajan kirjan kohdasta 6:3.

Jumalan kunnia -opetussarja, osa 2

Tero Ojasalo jatkaa aiheen käsittelyä kysymyksellä ”Miten Jumalan kunnia voi näkyä seurakunnan elämässä?” ja nostaa esiin kolme asiaa: Jumalan kunnia tulee näkyviin siinä, että Jumala pelastaa seurakuntaansa ihmisiä, Jeesus on seurakuntansa ja Häneen uskovien Herra, sekä siinä, että seurakunnan jäsenet rakastavat toisiaan niin kuin taivaallinen Isä rakastaa Poikaansa Jeesusta. Aloitetaan Roomalaiskirjeen kohdasta 9:22-24.

Helluntaiseurakunta lukuina

Noin 400-jäseninen Mikkelin Helluntaiseurakunta on perustettu vuonna 1933. Suomessa helluntaiseurakuntia on 257 ja niissä jäseniä kaikkiaan noin 46 000 (2017). Helluntaiseurakunnat muodostavat Suomen suurimman vapaakristillisen yhteisön.
Christianity Today -aikakausilehden raportin mukaan neljännes maailman kristityistä on joko helluntailaisia tai karismaatikkoja. Kuinka paljon helluntailiikkeeseen sitten kuuluu maailmanlaajuisesti? Arviot vaihtelevat 22 miljoonasta jopa 400–600 miljoonaan. (Lähde: newworldencyclopedia.org.)