Jumala myös antaa lapsillensa voimaa tahtonsa toteuttamiseen

Galatalaiskirje 5: 16–25

16. Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette toteuta lihan himoa.
17. Liha himoitsee Henkeä vastaan ja Henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan, niin ettette tee sitä, mitä tahdotte.
18. Mutta jos Henki johdattaa teitä, ette ole lain alaisia.
19. Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus,
20. epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit,
21. kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus*,
23. sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.
24. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25. Jos me Hengessä elämme, vaeltakaamme myös Hengessä.

Raamattu Kansalle -käännös

Lue myös Roomalaiskirjeen luku 8.

Linkki: Mihin uskomme