Vietämme tänä syksynä Mikkelin Helluntaiseurakunnan 90-vuotisjuhlaa. Uskon, että Jumala on vaikuttanut 1900-luvun alussa Jeesuksen seuraajissa niin, että meille on perustettu hengellinen koti Mikkeliin. Olen kiitollinen, että saan kuulua tähän seurakuntaperheeseen. Olen kiitollinen myös jokaisesta, jonka Pyhä Henki on tähän perheeseen uudestisynnyttämisen ja johdatuksen kautta liittänyt. On elintärkeää kuulua paikallisseurakuntaan ja elää siinä Jeesuksen seuraajana keskinäisen yhteyden kautta (Joh. 13:34–35; 17:21).

Jeesus antoi seuraajilleen käskyn viedä evankeliumia kaikkialle maailmaan ja tehdä kaikista kansoista opetuslapsia (Matt. 28:19–20). Meidän seurakuntamme tietyt henkilöt sekä muista yhteyksistä tuntemani Jeesuksen seuraajat ovat kasvattaneet minua Jeesuksen opetuslapsena ja seuraajana. Alusta lähtien minulla on ollut näkynä, että mahdollisimman moni oppisi tuntemaan Jeesuksen – Hänet, joka on pelastanut minut sekä parantanut ja opettanut minua. Hän on opettanut minua tuntemaan Häntä itseään sekä itseäni sellaisena, joksi Jumala on minut luonut. Tätä näkyä tahdon elää tänäkin päivänä todeksi.

Seurakunnassamme rukoillaan evankeliumin eteenpäin menemisen puolesta, jotta jokainen voisi oppia tuntemaan Jeesuksen Kristuksen Herranaan ja pelastajaan. Tämä on myös minun rukoukseni. Kun ihminen syntyy uudesti ja saa Pyhän Hengen sinetin Jumalan lapseudesta, niin siitä vasta elämä alkaa. Uudestisyntynyt tarvitsee samalla tavalla huolenpitoa kuin vastasyntynyt vauva. Hän tarvitsee kodin, jossa on turvallista elää ja kasvaa, ja josta saa oikeaa ruokaa. Kodissa on yhteys turvallisiin aikuisiin ja sisaruksiin, jotka puhuvat rohkaisevasti ja kannustavasti. Hengellisen kodin tulisi muun muassa näillä työkaluilla vahvistaa vauvaa kasvamaan kohti tervettä aikuisuutta, johon kuuluu vastuun ottaminen itsestään ja muista ihmisistä. Elävän seurakunnan merkki on, että se synnyttää hengellisiä vauvoja ja kasvattaa heitä aikuisiksi, jotka kykenevät synnyttämään uusia hengellisiä vauvoja ja kasvattamaan heitä. Tätä kaikkea meidän ei tarvitse tehdä yksin, vaan saamme apua Pyhältä Hengeltä ja oikealla paikalla eläviltä Jeesuksen opetuslapsilta.

Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti meidän tulee viedä evankeliumia omasta perheestämme alkaen aina maan ääriin saakka. Tässä askeleet elävän seurakunnan kasvamiseen: Välitä, Voita, Vahvista, Varusta ja Valtuuta. Välitä evankeliumia, Voita läheiset Jeesukselle, Vahvista aikuisuuteen, Varusta vastuun ottamiseen ja Valtuuta siihen kutsuun minkä Jumala on antanut.

Tahdon toivottaa kaikille seurakuntaperheemme jäsenille paljon onnea ja siunausta. Onnittelut 90-vuotiaasta kodistamme!
Saakoon perheemme vahvistua uskossa ja luottamuksessa Kaikkivaltiaaseen Jumalaan sekä kokea runsasta ja rakkaudellista yhteyttä toinen toisiimme.

Toni Rautiainen, pastori

Tämä kirjoitus on julkaistu Yhteys-lehtemme numerossa 10/2023.