Luukas kirjoitti tilanteesta, kun paimenet tulivat katsomaan Jeesusta lapsena ja kertoivat enkelien sanoman Marialle ja Joosefille (Luuk. 2:10–14). Luukas kirjoitti:

Maria kätki kaikki nämä sanat mieleensä ja mietti niitä sydämessään.” (Luuk. 2:19.)

Toinen tilanne tapahtui Jeesuksen ollessa 12-vuotias, kun nuori Jeesus sanoi löytyessään temppelistä vanhemmilleen:

”Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää olla Isäni huoneessa?” ja ”hänen äitinsä kätki kaiken tämän sydämeensä.” (Luuk. 2:49,51.)

Lukiessani näitä jakeita katseeni kiinnittyi sanaan ”sydämeen”. Maria kuuli enkeli Gabrielilta ennen Jeesuksen syntymää, että hän tulisi synnyttämään Jeesuksen, Korkeimman Pojan, jolle Jumala antaa valtaistuimen (Luuk. 1:31–33). Maria uskoi tämän tapahtuvaksi. Jeesuksen synnyttyä Maria painoi Jumalalta tulleita sanoja mieleensä ja mietti niitä sydämessään. Kaikkea hän ei aina ymmärtänyt, mutta silti hän käsitteli ja arvioi kuulemaansa sydämessään.

Sydämemme on tärkeä paikka. Jeesus puhuu useassa kohdassa, ettei sydämessämme voi olla usealle kohteelle palvontapaikkaa (esim. Luuk. 12:21, 34; 16:13). Kaikista parhaimman ja merkityksellisimmän elämän ihminen elää silloin, kun hänen sydämensä palvoo Kaikkivaltiasta Jumalaamme ja Jeesusta Kristusta. Jeesus sanoi, että Hän on tie, totuus ja elämä (Joh. 14:6). Tulkitsen sanan siten, että sydämemme tulisi seurata Hänen osoittamaansa tietä, totuutta ja Hänen tarjoamaansa elämää. Elämä ja sydän täynnä Jeesusta on elämää Hänen yltäkylläisessä rakkaudessaan (Joh. 4:14).

Jeesuksen tarjoama ja kutsuma elämä haastaa meitä elämään mukavuusalueemme ulkopuolella. Jotkut joutuvat tänäänkin kokemaan fyysistä kärsimystä ja kuolemaa Jeesuksen seuraamisen tähden. Suomessa ei tällaista tällä hetkellä tarvitse kokea. Joudumme kuitenkin valitsemaan arjessamme asioita, jotka ovat vastakkaisia yhteiskuntamme arvoille ja mielipiteille. Joskus saatamme sulautua Jeesuksen opetuslapsina hyvin yhteiskuntaamme, emmekä erotu millään tavalla. Silloin kysyn itseltäni: ”Pitäisikö minun kuitenkin jollain tavalla erottua?”

Evankeliumien kirjoittajat mainitsevat Jeesuksen sanoneen, että Jeesuksen seuraaminen maksaa koko elämän (Luuk. 14:33). Kun ymmärrän ja annan sydämessäni tilaa ajatukselle siitä, että Jeesus eli elämänsä ihmisten keskellä täysin meitä ihmisiä varten, jotta meillä voisi olla elämä Jumalan kanssa, antaa se meille suunnan ja voiman Pyhän Hengen kautta elää itsekin epäitsekkäämpää elämää. Jeesus on tarkoittanut, että eläisimme lähellä Häntä ja sydän täynnä Hänen läsnäoloansa ja tekisimme Hänen edellä valmistettuja tekojansa.

”Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä.” (Ef. 2:10.)

Tahdon rohkaista sinua: ”Jeesus ei hylkää, eikä jätä sinua (Joh. 6:37). Hän rakastaa sinua (Joh. 3:16; 13:34). Hän on hyvä paimen, joka etsii kadonneet lampaansa ja ruokkii lähellä olevat (Joh. 10:11, 14; Luuk. 15:1–7; 11–32). Hän on kuin kanaemo, joka suojelee sinua siipiensä suojassa (Matt. 23:37). Tule rohkeasti Hänen läsnäoloonsa Raamatun äärellä, rukouksissa ja yhdessä muiden Hänen opetuslastensa kanssa. Ja elä rohkeasti Hänen kanssaan.

Siunaavin terveisin
Toni Rautiainen, pastori

Tämä kirjoitus on julkaistu Yhteys-lehtemme numerossa 5/2023.