Jumalan kunnia on Raamatun suuri teema ja ilmoitus ihmiskunnalle. Kaiken, minkä Jumala tekee maailmassa – pelastustekoja tai tuomioita – koituu lopulta Hänen kirkkautensa kiitokseksi (Room. 9:19–23). Israelin ”rukouskirjassa” Psalmien kirjoittajat kehottavat Israelin kansaa: ” Tunnustakaa Hänen nimensä kunnia! Kumartukaa Hänen pyhän kirkkautensa eteen! ” (Ps. 29:2).

Pelastuksessakin on viime kädessä kysymys Hänen kunniastaan, johon vedotaan; ”Herra, nimesi kunnian tähden anna anteeksi suuret syntini” (Ps. 25:11). Apostoli Paavali on samoilla linjoilla, kun hän kirjoittaa Efesolaiskirjeessä toteamalla kirkkauden perintömme vakuutena olevan Pyhän Hengen, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi, ja koska olemme ennalta laittaneet toivomme Kristukseen, meidän tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi (Ef. 1:12–14).

Jumala saa siis kunnian, hyvän maineen ja ylistyksen, kun tunnustan olevani syntinen ja tarvitsevani Jumalan armoa jokaisena elämäni päivänä ja uskallan heittäytyä Pyhän Hengen varaan vaelluksessani uskossa Jumalan Poikaan. Olisiko se samalla parasta omaan elämääni? Ehdottomasti!

Mitä jos Jumalan kunnian esiintuominen olisi meidän ajatustemme, tekojemme ja sanojemme pohjavireenä? Jumala ei olisi ensisijaisesti meitä varten, vaan me Häntä varten? Meidän elämämme olisi elävä uhri Hänen kunniakseen. Silloin elämäämme leimaisi yhä enemmän Jumalan kirkkaus ja kunnia. Mottomme olisi: ”Jeesuksen tulee kasvaa ja minun vähetä.” Ylpeilisimme heikkoudestamme ja Herrasta Jeesuksesta. Ratkaisumme elämämme suurissa risteyskohdissa ja arjen pienissä valinnoissa pohjautuisi siihen, että etsisimme ja löytäisimme Jumalan tahdon ja tekisimme sen ilolla ja rakkaudesta Häneen. Silloin alkaisimme syvästi käsittää Raamatun sanat:

Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi” (1. Kor. 10:31),
Hänen nimensä kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskonkuuliaisuuteen” (Room. 1:5),
Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi” (Room. 15:7),
tuottaisitte Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsain mitoin hyvää hedelmää, jonka saa aikaan Jeesus Kristus” (Fil. 1:11) ja
heidän on osoittauduttava aina luotettavaksi ja kunnollisiksi, niin että he voivat kaikessa olla kunniaksi Jumalan, meidän pelastajamme, opille” (Tiit. 2:10).

Saakoon Jumala armossaan ja rakkaudessaan sytyttää enemmän uskon liekkejämme rakastamaan Kristusta Vapahtajaamme ja etsimään kaikessa Hänen kunniaansa. Saakoon Pyhä Henki antaa kirkkaan näyn ylösnousseesta Herrastamme. Silloin hengellisen kotimme elämää leimaisi Jumalan kunnian esiintuominen, joka on samalla kaikkein parasta jokaiselle Jumalan lapselle.

John Piperin sanoin:

Jumala saa elämässämme suurimman kunnian, kun me Hänessä olemme kaikkein onnellisempia.

Tero-pastori
Tero Ojasalo