Jeesus vietti paljon aikaa ihmisten kanssa. Mietin usein, että jos Jeesus eläisi fyysisesti keskellämme tänään, missä Hän olisi. Miten Jeesus tavoittaisi nykypäivänä erilaiset ihmiset ja ikäryhmät? Mistä hän löytäisi yksinäiset ja sairaat tai lapset ja nuoret? Kulkisiko Jeesus yhä kadulla vai käyttäisikö Hän internettiä ja teknologiaa evankeliumin julistamiseen? Kuvaisiko hän viestinsä videoksi ja jakaisi sen koko maailmalle, huolimatta eriävistä mielipiteistä, kutsuen kaikki ystävikseen ja seuraajikseen?

”Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: ”Seuraa minua”, ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: ”Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!” Jeesus kuuli sen ja sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’ En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.” (Matt. 9: 9–13)

Jeesus aterioi syntisten luona ja julisti evankeliumia. ”Hän sanoi: Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” Mark 1:15. Meidät on myös kutsuttu olemaan ihmisten keskellä, mutta miten voimme toteuttaa tehtäväämme valontuojina nykypäivänä informaation aikakautena? Missä ihmiset ovat tänään?

Nopealla internet-haulla löysin tiedon: maailmanlaajuisesti ihmisten on arvioitu vuonna 2019 käyttävän internettiä keskimäärin 6 tuntia ja 42 minuuttia päivässä. Suomalaiset eivät varmasti jää tästä keskiarvosta kauas. Ihmiset viettävät yli kolmasosan hereilläoloajastaan internetissä. Miksi? Internet on osa sekä työntekoa että vapaa-aikaa. Internetistä etsitään informaatiota ja ajantäytettä. Toiset kaipaavat yhteenkuuluvuuden tunnetta, sosiaalisia suhteita, huomiota ja suosiota. Toiset hukuttavat sisäisen tyhjyytensä erilaiseen viihteeseen. Teknologia mahdollistaa monta vääryyttä, mutta toisaalta se voi myös olla keino tavoittaa ihmisiä.

Voimmeko siis myös uskovina käyttää teknologiaa ja olla kertomassa hyvää sanomaa sen välityksellä? Meillä nykypäivänä on kaikki mahdollisuudet siihen, että voimme suorana lähetyksenä julistaa evankeliumia toiselle puolen maapalloa vain sekuntien viiveellä.

Uskon, että Jumala kutsuu meitä luovuuteen. Miten voisimme levittää evankeliumia luovasti, uusilla keinoilla, nykypäivän ihmisille. Jeesus osasi puhua aikalaisilleen, sen ajan kuvin ja keinoin. Uskon, että me voimme ottaa Jeesuksesta oppia ja etsiä uusia tapoja tavoittaa ihmisiä. Uskon, että voimme myös käyttää teknologiaa keinona kutsua ihmisiä Jumalan luo ja uskovien yhteyteen!

Jeesus kulki ja välitti sanomaansa ihmisten keskuudessa ilman modernia tekniikkaa. Edes Jeesuksen opetuslapset eivät tarvinneet internettiä sanansa välittämiseen. Ei ollut kameroita ja älypuhelimia tai sosiaalista mediaa. Sen sijaan Jeesuksen sanoma kulki ihmiseltä ihmiselle. Se sanoma oli niin vaikuttava, että se tavoitti ihmisiä kaikkialta ja tavoittaa vielä tänäänkin.

Mitä me siis voimme tehdä nykyään? Sitä, mihin Jeesus meidät kutsui jo 2000 vuotta sitten, mutta tänään voimme tehdä sen nopeammin kuin koskaan ennen!

Siunattua, luovaa ja idearikasta syksyä toivotellen!

Noora
Noora Suvorova, nuorisotyöntekijä