Kiitos – lyhyt sana, jota käytämme, kun olemme saaneet jotakin itsellemme, joka on merkityksellistä ja tärkeää meille tai kun jokin tai joku on ilahduttanut meitä tai kun joku on auttanut meitä. Elämässä on paljon asioita, joista voimme olla kiitollisia: turvallisesta Suomesta, perheestä, lapsista, terveydestä, ravinnosta, puhtaasta vedestä, rauhasta jne. Aito kiitos lähtee kiitollisesta sydämestä, joka näkee hyvää ympärillään, ei pidä asioita itsestään selvyyksinä sekä arvostaa kaikkea sitä hyvää, jota on elämässään saanut lahjana vastaanottaa.

Raamatussa puhutaan paljon kiitoksesta. Psalmeissa ihmiset kiittävät Jumalaa Hänen hyvyydestään sekä pelastuksesta:

“Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioita nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä ”, Ps. 86:12–13.

Apostoli Paavali kiittää pelastuksesta ylösnousseessa Jeesuksessa Kristuksessa:

”Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!” 1. Kor. 15:57.

Hän kiittää Jumalan seurakunnista:

“Kiitän Jumalaani aina, kun muistan teitä, aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta”, Fil. 1:3–4.

Raamatussa ei vain kiitetä Jumalaa kaikesta hyvästä, vaan myös ohjataan kaikissa elämäntilanteissa kiittämiseen.

”Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa”, 1. Tess. 5:18.

“Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon”, Fil. 4:6.

Mistä voimme tänään kiittää Jumalaa? Miten usein rukouksemme on höystettynä kiitoksella? Näemmekö kirkkaasti kaiken sen hyvän, joka on ympärillämme, hyvän Jumalan armolahjana? Synnyttääkö se iloista ja riemullista ylistystä, jossa välillä jopa “harput, lyyrat, kymbaalit ja rummut” ovat mukana säestämässä kiitollisuutta Jumalalle – siitä kuka Hän on, mitä olemme Häneltä saaneet ja mitä tulemme saamaan. Sielun vihollinen haluaa ohjata ajatuksemme siihen, mitä meiltä puuttuu, mutta Pyhä Henki siihen, mitä meillä on ja millainen Jumalamme on. Älkäämme olko kiittämättömiä.

Itselläni on syvä kiitollisuus siitä, että saan olla Jumalan lapsi Hänen armostaan. Hän on varjellut omanaan. Olen saanut elämääni upean vaimon ja lapset, joista saan olla ikikiitollinen. Lisäksi minulla on “laajennettu“ Jumalan perhe, rakkaat sisaret ja veljet Herrassa, joiden kanssa olemme saaneet yhdessä elää todeksi uskoamme Vapahtajaamme. Olemme saaneet kannustaa ja rohkaista toisiamme juoksemaan kestävinä uskon juoksukilpailussa loppuun asti. Kiitos Jumalalle, Hän on uskollinen!

Olen kiitollinen Jumalalle näistä seitsemästä vuodesta, joiden aikana olen saanut palvella Hänen seurakuntaansa Mikkelissä. Olen kiitollinen hyvistä työtovereista ja yhteydestä välillämme. Kiitän siitä rohkaisusta, esirukouksista ja tuesta, jota olette rakkaat seurakuntalaiset osoittaneet minua ja perhettäni kohtaan. Jumala runsaasti palkitkoon teidät siitä. Kiitos!

Tero-pastori
Tero Ojasalo

Kirjoitus on julkaistu seurakuntamme Yhteys-lehden numerossa 9/2021.