Maailman ja Suomen sekaisin saanut koronavirus on mediassa ja ihmisten keskustelun puheenaiheena ollut viimeisen muutaman viikon aikana. Nopeasti tarttuva ja leviävä virus on saanut valtiot sulkemaan rajansa, ja ihmiset ovat sulkeutuneet koteihinsa. Arkipäivä näyttää kuin hiljaiselta pyhäpäivältä kadulla kävellessä ja kaupassa käydessä. Tämän Kiinasta levinneen viruksen seurauksena koko maailma on mennyt sekaisin. Ihmiset ovat peloissaan. Wc-papereita, lihaa, lääkkeitä hamstrataan. Yritetään valmistautua vielä pahempaan.

Mitä Jeesuksen omien tulisi ajatella kaikesta tästä? Miten suhtautua kaikkeen tähän? Miten toimia kaiken tämän keskellä?

Ensinnäkin meidän tulisi nähdä Jeesuksen Kaikkivaltius kaiken tämän pelon, synkkyyden, epävarmuuden keskellä. Jeesus sanoo edelleenkin (Matt. 28:19):

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.”

Raamatun selkeä ilmoitus on, että mitään ei tapahdu Jumalan sitä tahtomatta tai sallimatta.

”Kenen sana toteutuu? Eikö kaikki tapahdu niin kuin Herra sanoo? Eikö Korkeimman käskystä tule paha ja hyvä? ” (Valit. 3:37–38).

Jumala on sallinut tämän tapahtua, ja Hän hallitsee tätä virusta täydellisesti. Lohduttakoon meitä se syvä tietoisuus, että virus ei ole minkään sattuman tuotos, jonka edessä Luojamme on kauhuissaan ja voimaton, vaan pyhän, hyvän ja
kaikkivaltiaan Jumalan sallima asia, josta voi koitua lopulta paljon hyvää. Eikö Jeesuksen Kristuksenkin kuolemasta, joka oli äärettömän paha teko, koitunutkin äärettömän hyvää – ihmiskunnan pelastus? Jumala suunnitteli ja toteutti Poikansa kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen. Jumala kaikkivaltiudessaan voi sallia pahan toimia suuremman hyvän aikaansaamiseksi- oman pyhän nimensä kunniaksi.

Toiseksi meidän ei tule antaa pelolle sijaa sydämissämme, koska Jumala on luvannut suojella omiansa. Saamme rauhoittaa huolestuneen sydämemme Jumalan sanan lupauksilla. Psalmin 91 lupaukset ovat todellista lääkettä levottomalle sielulle:

”Joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumala sinuun minä turvaan — Et pelkää yön kauhuja, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää — sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on Korkeimman suojassa. ”

Apostoli Paavali on voitonvarma, kun Hän sanoo (Room. 8:37–39):

”Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”

Ei siis ole mitään syytä paniikkiin. Jos Jumala on puolellamme, kuka (tai mikä!) voi olla meitä vastaan? ”Älä pelkää”, sanoo Jeesus meille.

Kolmanneksi tämä voi avata meille mahdollisuuksia loistaa Kristuksen rakkautta ja valoa maailmaan, joka kuohuu kuin levoton meri. Kun muut ovat peloissaan siitä, ”mitä maanpiiriä kohtaa” (Luukas 21:26), me nostamme katseemme ylös taivaaseen, koska tiedämme, että ”meidän vapautuksemme päivä on lähellä”.

Koronaviruskriisi voi avata mitä moninaisempia mahdollisuuksia palvella ja rakastaa lähimmäistä. Voimme auttaa yksinäistä vanhusta, joka ei voi käydä kaupassa karanteenin takia. Voimme rohkaista huolestunutta perheen äitiä, joka pelkää lastensa puolesta tai olla hyvä kuuntelija yrittäjälle, joka on ahdistunut ja peloissaan firmansa tulevaisuudesta. Kristittyinä voimme rohkaista ihmisiä luottamaan Jeesukseen, keräämään aarteita taivaaseen, ei maan päälle, jossa varas varastaa, ”koronavirus” ja ruoste tuhoavat. Taivaan tilin saldoa eivät pörssikriisit romahduta. Saamme osoittaa ihmisille sitä, mikä on kestävää ja ikuista katoavaisen ja ajallisen rinnalla. Jeesuksen omillakin on mahdollisuus ja aika pysähtyä rukoukseen ja Raamatun äärelle tämän kriisin tähden.

Mennään Korkeimman suojassa rohkeasti eteenpäin päivä kerrallaan!

Tero-pastori
Tero Ojasalo