Seurakuntana olemme uuden edessä ja elämme muutoksen ajassa. Muutoksessa, koski se Jumalan lapsen omaa yksityiselämää tai koko seurakuntayhteisöä, on olemassa sekä vaara että mahdollisuus.

Muutos voi herättää monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Inhimilliset ajatusrakennelmat voivat johtaa epäuskoon muun muassa silloin, kun muutokset tulevat yllättäen elämäämme tai asiat eivät ratkea kohtuullisen nopeasti tai olosuhteet vaikeutuvat. Jumalalle, hänen näkökulmastaan katsottuna, juuri edellä mainitut tilanteet ovat kuitenkin suuria mahdollisuuksia toimia. Sana kehottaa meitä ”kiinnittämään katseemme uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen” (Hepr. 12:2), sillä rauhallinen ja hiljainen luottamus on meidän voimamme (Jes. 30:15).

Jumala on luvannut pitää seurakunnastaan huolta, ”sitä eivät tuonelan portit voita” (Matt. 16:18). Hän on antanut meille mahtavan hengellisen aseen, rukouksen! Nyt on aika seurakuntana yhdessä etsiä Hänen kasvojaan ja pyytää johdatusta niin, että Hänen johdattamanaan seurakuntamme saa uuden pastorin, ”jonka Jumala on edeltä katsonut” (1. Sam. 16:1). Jumala on menneisyyden, nykyisyyden ja tulevan historian Jumala. Hän tietää seurakuntamme tulevat tarpeet Hänen valtakuntansa rakentamiseen. Koska olemme uuden työkauden alussa ja useasti alku näyttää suuntaa tulevalle, en voi olla tuomatta esiin Hoosean kautta tullutta Jumalan sanaa:

”Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte korjata laupeuden satoa; raivatkaa itsellenne uudispelto. Nyt on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa teille vanhurskauden sateen” (Hoos.10:12).

Tämän kehotuksen sanan olemme saaneet kuulla myös seurakuntamme tilaisuuksissa Jumalan palvelijan kautta.

Erityisesti itseäni puhuttelee sana ”kunnes”. Jumala ohjeistaa omiaan kestävään ja luottavaiseen rukoukseen (Luuk. 18:1). Tämä tuo myös esille kylvämisen ja niittämisen lain (Gal. 6:7). Vanhurskauden kylvö tuottaa laupeuden sadon, ja Herran etsiminen tuo vanhurskauden sateen.

”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä” (1. Joh. 1:9).

Näin sydämemme saa olla puhtaana ja tuoreena uudispeltona sekä otollisena Jumalan edessä.

Vanhimmistona tahdomme kuuluttaa lokakuun erityiseksi rukouskuukaudeksi uuden työntekijän löytymiseksi. Tietenkään emme lopeta rukousta lokakuun loppuun, vaan jatkamme eteenpäin ”kunnes” Herra vastaa! Uuden pastorin lisäksi antakoon Herra myös vanhurskauden sateen kansansa ylle!

Vanhimmistona otamme mielellämme vastaan seurakuntalaisten ajatuksia uudesta työntekijästä, myös nimiehdotuksia voi antaa rohkeasti!

Antti Koskenranta

Kirjoitus on julkaistu seurakuntamme Yhteys-lehden numerossa 10/2021.