Olemme, rakkaat siskot ja veljet, menossa maailmanhistorian suurinta adventtia kohti, Jeesuksen toista paluuta kohti. Miten olemme valmistautumassa Hänen paluuseensa ja odottamassa Hänen paluutaan? Mitä ajatuksia ja tunteita Jeesuksen paluu ja sitä seuraava Jumalan valtakunnan juhla nostaa sisimpäämme? Kuinka voisimme olla kutsumassa muitakin tuohon juhlaan?

Tiedämme  näkevämme tuolloin Jumalan antaman  ”sanomattoman lahjan”, Kuninkaan Herran Jeesuksen? Näemme Vapahtajamme kasvoista kasvoihin. Uskon, että tämä adventti ja meidän lopullinen  ”pelastus on lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukekaamme päälle valon varusteet” (Room. 13:1). Arjen kiireiden ja aherruksen keskellä helposti unohdamme, että Jeesus on palaamassa. ”Pitäkää varanne, etteivät elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät” (Luukas 21:14). Hänen askeltensa kumina kaikuu jo.

”Minä tulen pian!” (Ilm. 3:11, 22:7,12)

Jeesuksen paluun merkit – kansojen kuohunta, laittomuuden lisääntyminen, rakkauden hiipuminen, lähetystyön loppuunsaattaminen ja Israelin kansa palanneena omaan maahansa – ovat silmiemme edessä nähtävissä. Odottakaamme riemulla tätä paluuta. ”Tule, Herra Jeesus!” (Ilm. 22:20). Menkäämme siis rohkeasti täydessä luottamuksessa Jumalaan eteenpäin tätä adventtia kohti!

”Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” (Luukas 21:28)

Tero-pastori
Tero Ojasalo