Seurakuntamme Paremman elämän toivossa -hanke käynnistyi tammikuussa 2019. Se on osa Mikkelin kaupungin Meijän Mikkeli -hanketta, jossa on mukana yhdeksän toimijaa.

Hankkeemme tavoitteena on tarjota mikkeliläisille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille uutta näköalaa elämään. Mikkelin kaupunki sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on rahoittanut hankkeen kokonaan. Tämä on ollut minulle hieno paikka työskennellä sekä tutustua uusiin ihmisiin ja Mikkelin kaupungin toimijoihin.

Teemme yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin hyväksi

Hankkeen kärki on ollut alusta alkaen jalkautuvassa työssä niiden nuorten pariin, joilla on ongelmia elämässä. Haasteina ovat olleet muun muassa päihteet ja koulunkäynnin keskeytymiset.

Tätä työtä olemme tehneet yhdessä Ankkuritiimin poliisien, kaupungin nuorisotyön sekä oppilaitosten kanssa. Olemme tarjonneet nuorille apua ja tukea sekä mahdollisuuden tulla Cafe Rukelle viettämään aikaa. Koronan tullessa olimme tehneet jalkautumistyötä jo puolentoista vuoden ajan. Nyt vuoden verran olemme jalkautuneet nuorten pariin koronatilanteet huomioiden.

Tapaamme nuoria monella tavalla

Paremman elämän toivossa -hankkeen toimintaa on ollut viikoittain: kohtaamiskahvilat torstaisin ja lauantaisin, ruokajakoa keskiviikkoisin ja perjantaisin, jalkautuvaa työtä kaupungin keskustassa, oppilaitosyhteistyötä, yksilöohjaamista ja tukemista elämän haasteissa sekä Otavan Opiston kanssa vapaan sivistystyön kurssitoimintaa kahviloissa, muun muassa kädentaito- ja kielikurssit.

Koronan tultua useat hankkeessa olevat toiminnat jäivät joksikin ajaksi tauolle. Huhtikuusta 2020 alkaen olemme toimineet koronarajoitusten määrittelemällä tavalla niin oppilaitoksissa, kahviloissa kuin muissakin hankkeen toiminnoissa.

Ruokakasseja tarvitsevat monet

Vuosi sitten aloitimme Meijän Mikkeli -hankkeen kautta ruokakassien jaon yhteistyössä Via Dia ry:n kanssa. Jaoimme Cafe Ruken tiloissa kasseja perheille keskiviikkoisin sekä nuorille ja yksinäisille perjantaisin. Useita kymmeniä kasseja meni heti ensimmäisinä viikkoina, ja tarve lisääntyi koko ajan. Nykyisin kasseja on jaettavaksi aiempaa vähemmän suuren kysynnän takia.

Olemme jakaneet hankkeemme asiakkaille myös EU-ruoka-avun kasseja, joita olemme saaneet seurakunnan EU-ruokajaosta vastaavan, Taisto Valentinin, kautta. Seurakunta on mukana EU:n ruoka-avun jakeluhankkeessa Hyvä Sanoma ry:n kanssa, joka on hyväksytty Ruokaviraston kumppanuusorganisaatioksi.

Tämä vuosi on näyttänyt minulle sen, että puutetta on ihan perusruokatarvikkeista. Olen nähnyt myös kiitollisuuden saadusta ruokakassista. Olen saanut tutustua moniin uusiin ihmisiin ruokatyön kautta sekä auttaa ja tukea monissa asioissa ruokakassin lisäksi. Monenlaisia keskusteluja olen käynyt arkipäiväisistä ja hengellisistäkin asioista.

Janne Blomerus
projektityöntekijä, PET-hanke