”Osoittakaa kaikille kunnioitusta, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.” (1.Piet. 2:17).
”Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämisiä toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.” (Room.
12:10).

Pietarin ja Paavalin sanat kiteyttävät hyvin, millaiseen sopuun Jumala on ihmiset tarkoittanut. Jeesuksen sovitustyö ja hänen aikaansaamansa sovinto ihmisten ja Jumalan välillä tulisi näkyä myös ihmisten välisenä sopuna. Enkelit ilmoittivat paimenille: ”…maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto”, Luuk. 2:14. Jeesus antoi opetuslapsilleen käskyn: ”…rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne”, Joh. 13:34. Kysymys kuuluu: Oletko sinä osallinen tästä Jeesuksen rakkaudesta? Rakastatko sinä toisia niin kuin Jeesus rakastaa sinua?

Rakkaus on laaja käsite, ja se tuo meille erilaisia mielikuvia siitä, mitä se on. Yksi rakkauden ilmentymä on toisen ihmisen kunnioittaminen ja arvostaminen. Mikä ihmisestä sinun mielestäsi tekee arvokkaan? Sekö, mitä hän tekee tai miten hän käyttäytyy? Onko sinun arvostuksesi toista ihmistä kohtaan riippuvainen siitä, miten hän sinua kohtelee?

Samaa voisimme kysyä Jumalalta. Arvostaako ja kunnioittaako hän sinua sinun ammattisi, asemasi tai tekemisiesi vuoksi? Muuttuuko hänen arvostuksensa ja kunnioituksensa sinua kohtaan sen mukaan, miten hyvin sinä käyttäydyt? Minä ajattelen, että se, millaisena Jumala näkee sinut ja ajattelee sinusta, ei ole riippuvainen näistä mistään. Jumala rakastaa, arvostaa ja kunnioittaa sinua ihmisenä, miehenä ja naisena ainoastaan sen takia, koska sinä olet sinä. Sinä olet hänen luotunsa. Esimerkiksi: Jeesuksen tulo maailmaan ei ollut riippuvainen siitä, miten ihmiset siihen tulisivat suhtautumaan (Room. 5:8). Hän on aina nähnyt ja tulee näkemään kaikki ihmiset yhtä arvokkaina ja tärkeinä. Myös sinut ja minut. Se ei muutu. Aamen!

Tämä Jumalan osoittama rakkaus ja kunnioitus tulisi ohjata meitä toimimaan ja käyttäytymään samoin toisia ihmisiä kohtaan – arvostaen ja kunnioittaen heitä. Tämä Jeesuksen antama käsky tulee testiin aina, kun kohtaamme toisia ihmisiä ja tutustumme heihin paremmin. Minä uskon, että ne testit kannattavat ja voimme oppia rakastamaan ja kunnioittamaan toinen toisiamme. Jos haluamme kasvaa ihmisenä ja Jeesuksen tuntemisessa, tarvitsemme ihmisiä ympärillämme. Me tarvitsemme suhteita toinen toisiimme. ”Osoittakaa kaikille kunnioitusta”, 1. Piet. 2:17. Se ei tarkoita, että meidän tulisi hyväksyä syntiä ja pahoja tekoja. Meidän kuitenkin olisi hyvä oppia näkemään ihmiset Jumalan silmin.

Jeesus kertoi vertauksen fariseuksesta ja publikaanista (Luuk. 18:9–14). Kumpiko näistä kahdesta me olemme tällä hetkellä? Olenko fariseus, joka vain näkee toisten virheet, vai publikaani, joka tarvitsi Jumalan armahdusta. Ihmiset toimivat väärin. Ihmiset lietsovat pelkoa ja ahdistusta. Aina emme ymmärrä, miksi tätä kaikkea tapahtuu. Toiset kamppailevat seksuaalisella alueella, toiset ahneuden, toiset itsekkyydessään. Meillä on monenlaista. Tämän
kaiken keskellä meidän tulisi siunata toinen toistamme, kunnioittaa ja osoittaa Jeesuksen rakkautta.

Kysyn itseltäni ja sinulta: ”Jos minä en kunnioita toisia ihmisiä, kuinka voin odottaa toisten kunnioittavan minua?” Puhukaamme toisista hyvää. Jos meillä on jotain pahaa tai tuomiota puhuttavana, menkäämme sopimaan kasvotusten ne asiat. Ja oppikaamme puhumaan sävyisästi ja rohkaisevasti  toisillemme. Sanoillamme me vaikutamme ilmapiiriin ja luomme turvallista yhteyttä kasvaa Kristuksen armon ja rakkauden tuntemisessa. Mitä me valitsemme tehdä, voi olla merkittävä askel yhteisöissämme sille, mitä muut valitsevat perässämme. Uskalla rohkeasti toimia oikein.

Siunattua ja armorikasta syyskuuta sinulle!

Toni Rautiainen, pastori

Tämä kirjoitus on julkaistu Yhteys-lehtemme numerossa 9/2023.