Nykypäivänä puhutaan paljon onnellisuudesta. Onhan Tampereen helluntaiseurakuntaan kuuluva psykologian emeritusprofessori, onnellisuusprofessorina tunnettu Markku Ojanen kirjoittanut aiheesta kirjojakin. Mutta mistä löydän onnen? Raamatusta nousee kaksi tärkeää periaatetta, jotka tuovat iloa ja onnellisuutta elämään.

Kutsuttu olemaan

Raamattu kertoo, että meidät on valittu ja kutsuttu Jumalan yhteyteen. Ef.1:5 sanoo: ”Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen…”. Jumalan rakkaus, yhteys hänen kanssaan ja Taivaallisen Isän lapsena oleminen luovat meille perustan, jota psalmin kirjoittaja kuvaa sanoilla ”Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa”, Ps. 73:28. Jeesus, joka on Jumalan ainutsyntyinen Poika, Isän Jumalan rakastama eli täydellisessä yhteydessä Isän kanssa, on tästä parhain esimerkki.

Kutsuttu palvelemaan

Tästä toisesta periaatteesta löydämme jälleen Jeesuksen, joka ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan (Mark.10:45). Myös meidät valmistetaan palvelutyöhön, ja näin löydämme palvelemisen kautta toisen tarkoituksen ja merkityksen elämällemme olemisen lisäksi. Eikä palvelu ole sen vähäisempää kuin Kristuksen ruumiin rakentaminen (Ef.4:11). Jeesuksen palvelutyö huipentui Golgatan ristille, mitä kuvataan seuraavasti: ”Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset”, (Hepr. 12:2, 1992-käännös). Rakkaus on vaivannäköä toisten hyväksi, mistä koituu iloa niin palvelijalle kuin palveltavalle.

Diakonisesti elävä ja toimiva seurakuntaperhe

Sana diakonia (diakonos) on kreikkaa ja tarkoittaa palvelua. Diakoniatyön lähtökohtana on Raamatun opetus lähimmäisen rakkaudesta avun tarpeessa olevia kohtaan – oli kyseessä sitten aineellinen, sosiaalinen, henkinen tai hengellinen apu tai tuki. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on ainutkertainen Jumalan luomana ja Jumalan sekä ihmisen rakkauden arvoinen.

Lähtökohtaisesti diakoniassa on tärkeää huolehtia, että Jumalan seurakunnan perheväen keskuudessa huolehditaan toinen toisistaan (Jaak.2:14–17, Gal.6:2). Tämän lisäksi meneminen ”omien rajojen” ulkopuolelle alkukirkon mallin mukaan kuuluu seurakunnan diakoniaan (Gal.6:10). Näkemisen ja kokemisen perusteella voimme sanoa, että seurakunnassamme on ns. diakoniamieli. Monet ovat palvelleet ja edelleen palvelevat tehden hyvää, numeroa itsestään tekemättä, kaikessa hiljaisuudessa ja vapaudessa.

Diakonian teematilaisuus 20.5.2023 seurakuntalaisille

Olemme seurakunnassa nostamassa diakoniaa aiempaa enemmän näkyviin, ja siihen liittyen la 20.5.2023 kello 12–14 järjestetään yhteinen info- ja keskustelutilaisuus seurakunnan ystäväpalvelutoiminnasta ja yleensäkin diakoniasta. Toiveena ja tavoitteena on, että voisimme seurakuntalaisina, jokainen meistä, kokea yhä enemmän omistajuuden ja vaikuttamisen mahdollisuutta kotiseurakuntamme keskellä.

”Tulee harjoitella tietoisesti auttamista, anteeksiantoa ja muita hyveitä tai oivaltamalla, mikä elämässä on tärkeätä ja arvokasta.” (Markku Ojanen)

Diakoniatyöryhmä
Taisto Valentin
Janne Blomerus
Antti Koskenranta

Tämä kirjoitus on julkaistu Yhteys-lehtemme numerossa 4/2023.