Jumalan johdatus

ma 28.3.2022

”Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.” (Matt. 7:7.)

Raamatun mukaan paikallisseurakunnan johtaja on itse Jeesus Kristus. Olemme paikallisseurakuntana osa suurta Jumalan perhettä. Rukoillaan Jumalan johdatusta kaikissa seurakuntaamme koskevissa asioissa. Jumala lähetti Mooseksen vapauttamaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Samoin Jeesus on antanut seurakunnalle apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat, jotta hänen suunnitelmansa voisi mennä heidän johdattamanaan eteenpäin. Rukoillaan seurakuntamme vastuunkantajille Pyhän Hengen täyteyttä ja viisautta. Rukoillaan, että vastuunottajia voisi kasvaa seurakuntamme keskellä. Rukoillaan, että nuoret löytäisivät oman paikkansa myös vastuunkantajina.


Jumalan ja Jeesuksen tunteminen

ti 29.3.2022

”Jos te tunnette minut, tulette tuntemaan myös minun Isäni. Tästä lähtien te tunnette hänet ja olette nähneet hänet” (Joh. 14:7.)

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Seuratkaa minua.” Samalla tavalla Hän sanoo sinullekin, joka olet Hänen opetuslapsensa. Usko tulee Hänen sanansa kuulemisesta ja tuntemisesta. Rukoillaan, että me Hänen opetuslapsinaan saisimme Hänen väärentämätöntä sanomaansa ja oppisimme sitä kautta tuntemaan Hänen rakkautensa ja armonsa. Antakoon Jumala tänään sinulle Hänen sanaansa Raamatun lukemisen ja rukouksen kautta. Täyttäköön Hänen ajatuksensa sinun sydämesi, mielesi ja ajatuksesi päivittäin. Jumala johdattakoon ja auttakoon meitä, jotta meillä olisi aikaa viipyä rukouksessa ja Raamatun lukemisessa.


Seurakuntaperhe

ke 30.3.2022

”Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen, joka huutaa: ’Abba! Isä!’ Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi.” (Gal. 4:6–7.)

Jumala on rakentanut paikallisseurakuntamme Mikkeliin. Olemme Galatalaiskirjeen perusteella Jumalan lapsia Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta (Gal. 4:4–7). Näin ollen kuuluessamme paikallisseurakuntaan kuulumme myös näkyvään seurakuntaperheeseen. Rukoillaan, että jokainen perheeseemme kuuluva voisi kokea ja tuntea olevansa samanarvoinen perheenjäsen, tärkeä ja arvokas, omana itsenään ja osana suurta Jumalan suunnitelmaa. Saakoon perheemme keskellä kasvaa armon ja rakkauden ilmapiiri sekä turvallinen ja läheinen keskinäinen yhteys.


Ystävyys ja uskovien keskinäinen yhteys

to 31.3.2022

”Yksinäisen kimppuun voi joku käydä, mutta kaksi pitää puolensa. Kolmisäikeinen lanka ei helposti katkea”, (Saarn. 4:12).

Jeesus sanoi, että Hänen opetuslapsensa tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta (Joh. 13:35). Rukoillaan, että jokaisella meidän seurakuntamme perheenjäsenellä voisi olla läheinen ystävä. Rukoillaan, että oppisimme tuntemaan enemmän Jumalan rakkautta meitä kohtaan ja sitä kautta oppisimme rakastamaan enemmän seurakuntaperheemme jäseniä.


Perheet ja lapset

pe 1.4.2022

”Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, olkoot sinun sydämelläsi. Teroita niitä lapsillesi ja puhu niistä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi, makuulle käydessäsi ja ylös noustessasi.” (5. Moos. 6:6–7.)

Rukoillaan seurakuntamme avioliittojen puolesta. Rukoillaan seurakuntamme lasten ja nuorten puolesta. Rukoillaan, että armo, usko ja rakkaus voisivat vaikuttaa heidän keskuudessaan. Rukoillaan, että lapset ja nuoret oppisivat tuntemaan Jeesusta enemmän ja heidän elämänsä voisivat rakentua tukevasti Jumalan tarkoittamaan suunnitelmaan. Rukoillaan myös niiden seurakuntalaisten puolesta, jotka palvelevat lasten ja nuorten keskellä. Rukoillaan, että seurakuntamme lasten ja nuorten parissa olisi aiempaa enemmän vapaaehtoisia palvelemassa.


Lähetystyö

la 2.4.2022

”Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: ’Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.’” (Matt. 28:18–20.)

Rukoillaan seurakuntamme lähetystyön puolesta. Seurakuntamme lähetystyömme kohteita on Tansaniassa, Romaniassa, Pakistanissa ja Israelissa. Tuemme Avainmedian tekemää työtä, sekä seurakuntalaisiamme toimii Gideon-raamattutyössä, jonka puolesta haluamme rukoilla ja siunata heitä. Seurakunnassamme järjestetään Kairos-kursseja, jotka innoittavat uskovia lähetystyössä. Rukoillaan näiden kaikkien puolesta. Rukoillaan, että Jumala kutsuisi lisää lähtijöitä lähetystyöhön sekä johdattaisi heille tuen sen tekemiseen.


Solut ja pienryhmät

su 3.4.2022

”He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle, ja he mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin.” (Apt. 2:42,46.)

Seurakunnassamme on soluja ja pienryhmiä, joissa voi kasvaa ja oppia tuntemaan yhä enemmän kaikkivaltiasta Jumalaamme yhdessä toisten uskovien kanssa. Rukoillaan näiden ryhmien puolesta. Rukoillaan, että Jumala voisi kutsua uusia solujohtajia, ja syntyisi uusia soluja ja pienryhmiä. Rukoillaan, että Jumala johdattaisi näitä ryhmiä tuntemaan enemmän Jeesusta ja sitä kautta jokainen uskova voisi löytää oman paikkansa Jumalan suunnitelmassa.


Lue saatekirjoitus tästä.