Oletko koskaan miettinyt, millainen olisi sinun mielestäsi hyvä seurakunta? Mitä sinun mielestäsi hyvässä seurakunnassa tulisi olla? Jos alkaisit rakentaa tai perustaa uutta seurakuntaa, mitä siellä tulisi olla? Ottaisitko sinä ensimmäisenä yhden miljoonan euron lainan ja lähtisit rakentamaan rakennusta vai mitä alkaisit tehdä ensin? Seurakunnan sisältöä voi myös miettiä toisesta näkökulmasta. Jos olisit ainut uskovainen kaupungissa, millä tavoin kannattaisi aloittaa, jotta seurakuntalaisia tulisi lisää? Ja mihin tulisi käyttää aikaa heidän kanssaan?

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.” (Matt. 28:19–20.) Jeesus sanoi myös: ”Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus.” (Joh. 13:35.) Johannes kirjoitti: ”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa.” (1. Joh. 3:14.)

Jeesus kutsui opetuslapsikseen sanomalla: ”Seuratkaa minua” (Matt. 4:19). Opetuslapsilleen Jeesus sanoi: ”…tehkää opetuslapsia… ja opettakaa, mitä minä olen teille opettanut” (Matt. 28:19). Jeesus opetti opetuslapsiaan ja osoitti heille rakkauttaan. Pietari sai kokea konkreettisesti, ettei Jeesus hylännyt, vaikka Pietari hylkäsi (Joh. 18:15–27, 21:15–19). Jeesus on kutsunut myös sinut opetuslapsekseen ja kutsuu edelleen. Meillä myös on sama tehtävä kuin ensimmäisilläkin opetuslapsilla.

Jeesus puhui keskinäisestä rakkaudesta. Se tarkoittaa sitä, että meillä Jeesuksen opetuslapsilla on keskinäinen yhteys keskenämme. Jeesuksen ja Johanneksen sanojen perusteella uskon, että keskinäinen rakkautemme ja yhteytemme mittari näkyy siinä, kuinka paljon me tunnemme Jeesusta ja Hänen rakkauttaan meitä kohtaan sekä kuinka paljon osoitamme sitä toisille. Jos minä en tiedä enkä koe, kuinka paljon Jeesus rakastaa minua sekä millä tavoin Hän sitä minulle osoittaa, on minun vaikea osata rakastaa uskon veljeä ja sisarta Jeesuksen tarkoittamalla tavalla. Tässä Jeesuksen tuntemisessa meidän kuitenkin kuuluu kasvaa.

Jos minä alkaisin perustaa uutta seurakuntaa, keskittyisin eniten ihmisiin ja keskinäiseen yhteyteemme. Siksi haluan siihen keskittyä seurakunnassamme nytkin. Jeesus oli maan päällä rajoitteinen. Hän ei pystynyt olemaan kuin yhdessä paikassa kerrallaan. Hän ei pystynyt tavoittamaan kaikkia maailman ihmisiä samanaikaisesti. Siksi hän lähetti julistamaan aluksi 12 opetuslasta ja toisella kertaa 72 (Matt. 10:5; Luuk. 10:1). Tämä on yksi esimerkki, että meitä jokaista opetuslasta tarvitaan yhteisessä MISSIOSSAMME. ”OLLA JA ELÄÄ OPETUSLAPSENA JA TEHDÄ PYHÄN HENGEN KANSSA UUSIA OPETUSLAPSIA.”

Yksi seurakuntamme ”rakennuspalikoista” on pienryhmät ja solut, jotka kokoontuvat säännöllisesti kodeissa ja seurakunnallamme. Pienryhmä ja solu ovat
potentiaalinen ”työkalu” auttamaan Jumala-suhteen ja uskovien keskinäisen suhteen syventymisessä. Ja se, jos mikä, on seurakunnan ydintehtäviä.

Aloitin tammikuussa uuden, varustavan solun, jonka tarkoituksena on antaa tukea nykyisille ja tuleville soluille. Rukoukseni on, että tästä solumallista voisi syntyä pysyvä tuki ja varustaja. Tavoitteemme on mahdollistaa uusia soluja, jotka kokoontuvat säännöllisesti ja kasvavat yhteen yhdessä seurakuntana; me olemme suurempi ja voimakkaampi ”JUMALAN SOTAJOUKKO”, kun teemme asioita yhdessä emmekä erikseen. Lisää tietoa soluista voit kysyä minulta.

Siunaavin terveisin

Toni Rautiainen, pastori

Tämä kirjoitus on julkaistu Yhteys-lehtemme numerossa 2/2023.