”Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhetessaankaan siltä poikkea.” (Sananlaskut 22:6.)

Raamattu kertoo meille Jeesuksen seuraajille siitä, miten meidän tulisi jakaa Jumalan sanaa ja uskoamme seuraavalle sukupolvelle. Näemme, miten tärkeää on ohjata lapsi jo nuoresta pitäen tuntemaan Jumalaa ja elämään Jeesuksen seuraajana.

Next Generation eli seuraava sukupolvi oli teemana Helsingin Saalemilla järjestetyssä NextGen-konferenssissa, jossa olimme yhdessä lapsityöntekijämme Anna-Leean kanssa toukokuussa. Tämä valtakunnallinen tapahtuma oli suunnattu seurakuntien lapsi-, varkki-, nuoriso– ja koulutyöntekijöille. Tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan ja sen tavoitteena oli varustaa, innostaa ja jakaa työkaluja, jotta jokainen lapsi ja nuori voisi kuulla evankeliumin ja kasvaa Jeesuksen seuraajana: ”Haluamme Suomessa nostaa yhteisen äänen nuoren sukupolven puolesta!”

Toivon, että tällainen yhteinen ääni, yhdestä sydämestä, voisi kuulua myös meidän seurakunnassamme. Lasten, nuorten ja perheiden pitäminen seurakuntamme näyn keskiössä on edellytys sille, että voimme olla tavoittamassa tätä sekä seuraavaa sukupolvea.
Tapahtumassa opettajana palveli saksalainen nuorisopastori David Koonz. Hän kertoi taustastaan pienen paikkakunnan pienessä seurakunnassa ja rohkaisi kaikenkokoisista seurakunnista tulevia palvelijoita luottamaan Jumalan mahdollisuuksiin! Hän puhui muun muassa siitä, miten sielunvihollinen voi käyttää elämämme haasteita, kuten puutetta, lannistumista ja itseriittoisuutta tuhotakseen palvelutyömme. Vastaus on kuitenkin selvä: luota Jeesukseen. Jumala kutsuu luottamaan Häneen ja menemään uskossa luottaen eteenpäin. Luotammeko itseemme vai Kristukseen? Katsommeko olosuhteisiin vai Kristukseen? Toimimmeko puutteesta ja lannistumisesta käsin vai katsoen Kristukseen?

Toisessa mieleeni jääneessä luennossa lastenpsykiatrian opettaja ja apulaisylilääkäri Suvi Luomala kertoi suomalaisten lasten ja nuorten yksinäisyydestä ja pahoinvoinnista tutkimustulosten valossa. Saamme kuitenkin olla seurakuntana edistämässä nuorten hyvinvointia maassamme! Voimme parhaimmillaan tarjota nuorelle sukupolvelle opetusta Jumalan lupauksista, arvoja, välittäviä aikuisia, mielekästä tekemistä, ystäviä ja turvallisen yhteisön.

Pastorit Ari Puonti ja Jake Lindqvist myös opettivat tapahtumassa suorasanaisen rehellisesti lasten ja nuorten kohtaamisesta nykyajan seksuaalieettisissä kysymyksissä. Lapset ja nuoret tarvitsevat tunteisiin ja ilmiöihin selvyyttä. Saamme kuitenkin luottaa muuttuvan maailman keskellä yhä siihen, että kristinusko pystyy kuvaamaan maailmaa tavalla, jossa on järkeä.

Tärkeä tehtävämme on välittää turvallinen rakkauden kokemus ja rakastava kuva Jumalasta jokaiselle kohtaamallemme lapselle ja nuorelle. Kasvatamme ja annamme välineitä kohti kristillisen maailmankuvan rakentumista, jotta nuori sukupolvi osaisi tehdä vapaasti viisaita valintoja elämässään.

Vaikka näemmekin ympärillämme haasteita, on sydämessäni ilo ja innostus yhteisestä näystä. Lasten ja nuorten parissa tehdään upeaa työtä ympäri Suomen ja uusi innokas Jeesusta seuraava sukupolvi on nousemassa odottaen, että heitä opetuslapseutetaan ja rohkaistaan eteenpäin.

Mitä sitten voisin tehdä lasten ja nuorten hyväksi? Kotimme ja seurakuntamme tavoitteena on olla kasvuympäristöjä, joissa lapsilla ja nuorilla on terveellistä, turvallista ja inspiroivaa kasvaa tämän päivän Jeesuksen seuraajaksi. Me kaikki ystävinä, seurakuntalaisina, kasvattajina, vanhempina ja lähellä olevina aikuisina voimme olla auttamassa ja johtamassa lapsia ja nuoria nykypäivän haasteiden keskellä terveeseen, vahvaan uskoon ja elävään jumalasuhteeseen.

Mitä voisit tehdä, jotta seuraava sukupolvi saisi tuntea Jeesuksen? Rakasta, rukoile, ole läsnä, luo yhteyttä, ole hengellinen vanhempi, kulje vierellä, rohkaise, opetuslapseuta, ole kiinnostunut, kysy ja kuuntele, opi, usko ja valtuuta!

Noora Suvorova, nuorisotyöntekijä

Tämä kirjoitus on julkaistu Yhteys-lehtemme numerossa 6/2023.