”Jos ymmärtäisimme rukouksen voiman, rukoilisimme enemmän.”

Tämä lause tuli minua vastaan sosiaalisessa mediassa ja pysäytti ajattelemaan. Onkohan todella näin? Kyllähän minä tiedän, että Jumala kuulee rukouksia. Kyllähän minä tiedän, että Jumala on kommunikoiva Jumala, joka odottaa, että olemme Häneen yhteydessä ja kuuntelemme Häntä. Kyllähän tiedän, että Jumala vastaa rukouksiini.

Ymmärränkö oikeasti kuitenkaan arjen keskellä, mikä merkitys on sillä, että aloitan päiväni rukouksella tai sillä, että rukoilen yhdessä seurakuntana yhteisten asioiden puolesta ja esirukoilen muiden puolesta. Lopulta myönsin itselleni ja Isälle: ”Totta se on, en ymmärrä, sillä jos ymmärtäisin, rukoilisin luultavasti enemmän. Isä, opeta minua rukoilemaan!”

Jotta ymmärtäisimme rukouksen merkitystä, on ymmärrettävä, millaista Jumalaa rukoilemme. Jumalamme on rakastava, kaikkivaltias, Isä, kommunikoiva Jumala. Hän on luonut kaiken elämän sanallaan ja sanallaan Hän pitää kaikkea sitä yllä. Jumala on sanassaan tehnyt meille aloitteen rukouksellemme kutsuessaan meitä rukoilemaan. Voimme siis luottaa, että on myös Hänen tahtonsa kuulla ja vastata rukouksiimme.

Raamattu tekee toisinaan eron henkilökohtaisten rukousaiheiden, yhteisten rukousaiheiden ja esirukousaiheiden välillä. Haluankin haastaa itseäni ja meitä kaikkia kesän aikana rukoukseen näillä kolmella eri tavalla.

Tiedämme, että Jumala puhuu sanassaan henkilökohtaisesta ”kammiorukouksesta”. Uskon, että Isä kutsuu meitä jokaista syventämään suhdetta Hänen kanssaan, viettämään aikaa kaksin Hänen kanssaan henkilökohtaisessa rukouksessa.

”Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut.” (Matteus 6:6.)

Haluan haastaa meitä viettämään aikaa tässä kammiorukouksessa kuunnellen, mitä Isä haluaa meille puhua henkilökohtaisesti. Rukoillaan, että saisimme oppia tuntemaan Isän paremmin. Rukoillaan, että voisimme enemmän muuttua Hänen kuvansa kaltaisiksi. Kannetaan sydämemme ja elämämme asiat kaikkivaltiaalle Isälle!

Raamattu kehottaa myös seurakuntaa tulemaan koolle rukoilemaan yhdessä yhteisten asioiden puolesta (Matt 18:18–20):

”Jos kaksi keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaassa.”

Haastan meitä ottamaan kesällä aikaa myös yhteiseen rukoukseen: perheen kesken, ystävien kesken, pienryhmän kesken ja koko seurakunnan kesken. Rukoillaan Jumalalta johdatusta, apua ja näkyä. Rukoillaan seurakuntamme yhteisten kysymysten puolesta.

Kolmanneksi Raamattu puhuu esirukouksesta muiden puolesta, ikään kuin väliin puuttumisena. Esirukous, joka on englanniksi intercession, tarkoittaa eräänlaista välittäjänä toimimista, toisen puolesta puhumista. 1. Tim 2:1–2 kehottaakin meitä esirukoukseen, väliintulorukoukseen, puhumaan kaikkien ihmisten puolesta.

”Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.”

Rukoillaan perheemme ja ystäviemme puolesta, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Rukoillaan Mikkelin puolesta ja Suomen puolesta. Rukoillaan, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan Jeesuksen.

Noora Suvorova
nuorisotyöntekijä

Tämä kirjoitus on julkaistu Yhteys-lehtemme numerossa 6/2022.