Raamatussa uuden sukupolven nouseminen palveluun ja vastuuseen on kaiken opetuslapseuden sekä johtajuuden peruspilareita. Jotta nousevat sukupolvet voisivat kuulla evankeliumin omalta sukupolveltaan. Avainkysymys on: Kuinka hyvin olemme pystyneet opettamaan seuraavaa sukupolvea ”noudattamaan kaikkea, mitä Jeesus on käskenyt meidän noudattaa” (Matt. 28:20)?

Jeesuksella oli mielessä nousevat sukupolvet, kun Hän opetuslapseutti 12 seuraajaansa. Mestarimme onnistui siinä täydellisesti ja kuten tiedämme, loppu on historiaa. Paavali puolestaan neuvoi uuden sukupolven johtajaa Timoteusta seuraavin sanoin: ”Kaikki, mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, sinun tulee uskoa se luotettaville ihmisille, jotka pystyvät opettamaan muita”; 2. Tim. 2:2.  Paavalin näky oli siirtää kaikki se, minkä hän on Herralta saanut, eteenpäin uusille nouseville sukupolville ja teroittaa Timoteusta tekemään samoin! Näky oli heillä vahvana sydämissä viestikapulaa siirtäessään.

Kapulan siirtyminen on elinehto, sillä uskon juoksukilpailu on käynnissä aina siihen asti, kunnes Jeesus saapuu takaisin. Mooseksen kirjan sanoissa kaikuu kehotus meille (5. Moos. 31:7–8):

Mooses kutsui luokseen Joosuan ja sanoi hänelle kaikkien israelilaisten ollessa läsnä: ’Ole luja ja rohkea. Sinä viet tämän kansan siihen maahan, joka Herra esi-isillemme vannomallaan valalla sille lupasi — Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, Hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.’

Mooses, joka oli kansansa keskuudessa arvostettu johtaja, esittelee Joosuan uuden sukupolven johtajana ja rohkaisee koko seurakunnan kuullen häntä, joka on vasta ottamassa vastuuta koko kansan johtajuudessa. Mooses ei näe Joosuaa uhkana, vaan mahdollisuutena. Mooses vie Israelin Kanaanin maan rajoille, mutta Joosua vie kansan läpimurtoon, sisälle Kanaanin maahan.

Samoin Daavid, vaikka hän itse oli haaveillut temppelin rakentamisesta, oli nöyrä ja valmis siirtämään viestikapulan. Daavid keräsi temppeliä varten kaiken tarvittavan ja näin varusti poikaansa Salomonia Herran temppelin rakentamiseen ja rohkaisi nousevaa kuningasta ryhtymään temppelin rakennustyöhön. Salomo rakensi Herralle temppelin. Miten paljon enemmän vaikeuksia Salomo olisi kohdannutkaan, ellei isä olisi auttanut häntä valmisteluissa!

Merkittävää viestikapuloiden onnistuneissa siirroissa oli molempien sukupolvien osallistuminen. Vanhan sukupolven täytyi ojentaa oikea-aikaisesti, julkisesti ja rohkaisten vastuu uudelle. Vanhemman polven täytyi olla tukemassa ja kannustamassa seuraavaa polvea juoksemaan viestiosuutensa vielä paremmin kuin edeltävän sukupolven. Vanhan sukupolven täytyi laskea irti ja uuden sukupolven edustajien vastaavasti täytyi lujasti tarttua kiinni kapulaan, tuntea omistajuus ja nähdä vastuu omistajuuden siirtämisestä taas seuraavalle nousevalle sukupolvelle. Näin viestijuoksu eteni tehokkaasti eteenpäin.

Olen ajoittain miettinyt, miten me olemme onnistuneet tässä. Onko seurakunnissamme ollut lakihenkisyyttä, rakkaudettomuutta, nuoreen sukupolveen ”ärsyyntymistä” tai sen uhkana kokemista tai peräti oman aseman pönkittämistä iän ja kokemuksen tuomalla arvovallalla? Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että meidän rakkaassa Suomen ”Siionissa” ja seurakunnissa löytyy kipeitä sukupolven kokoisia aukkoja, jotka johtunevat osittain juuri edellä mainituista syistä. Olen henkilökohtaisesti joutunut toteamaan useassa seurakunnassa palvellessani, että olemme menettäneet joitakin sukupolvia. Erityisesti 35–50-vuotiaat, oma sukupolveni, loistavat poissaolollaan monesta seurakunnasta. Uusi sukupolvi tarvitsee vuorollaan vanhemman sukupolven rohkaisua, tukea, ja vanhemmuutta, joka luo heihin Joosuan kaltaisen uskon: me otamme Jumalan lupaukset vastaan ja ne toteutuvat meidänkin sukupolvemme kohdalla!

Pyrkikäämme rohkaisemaan ja ottamaan vierelle nuorta sukupolvea, jotta yhteisessä kodissamme hengelliset isät ja äidit iloitsisivat, kun näkevät ”lapsiensa” kasvavan ja vahvistuvan. Jokaisella meistä on annettavaa. Tahdon rohkaista sinua, sisareni ja veljeni, jaa elämääsi ja ota rohkeasti paikkasi nuorempien rinnalla. Uskokaamme heihin kuten Barnabas Sauliin: muut karttoivat nuorta kristittyä, mutta Barnabas otti Paavalin hoiviinsa ja siinäkin – loppu on historiaa!

Tero-pastori
Tero Ojasalo