Ilmainen koulutus kotouttavan, kansainvälisen diakoniatyön tueksi!
Vielä voit ilmoittautua mukaan tammi-helmikuussa järjestettäviin webinaareihin!

Sataedun Koulutus, ohjaus ja mentorointi kotouttavan diakonian tueksi -hankkeessa
alkavat koulutukset:
Tarjolla on kaksiosainen webinaari
psykososiaalisesta tuesta.

Osana hanketta Kohtaamisia Consulting Oy järjestää psykososiaalisen tuen koulutuksia. Koulutukset
järjestetään kahtena samansisältöisenä webinaarina. Valitse siis toinen webinaarin 1 ajoista ja toinen
webinaarin 2 ajoista. Webinaareihin osallistuminen on ilmaista.

Webinaareissa käsitellään mm:
– pakolaisuus
– traumatietoisuus
– työssä / vapaaehtoistyössä jaksaminen
– myötätuntotyytyväisyys
– myötätuntouupumus
– työssä jaksamisen tuki (mentorointi, työnohjaus ym.)

Lue liitteenä olevat lomakkeet:

Mikäli haluat mukaan ilmaiseen koulutukseen ilmoittaudu Lea Raittilalle. Ilmoita tulostasi ja kysy lisätietoja myös seurakuntamme kansainvälisen työn koordinaattorille Juha Tikkaselle p. 040 049 3355.

Esite tarjolla olevista koulutuksista

Tiedote psykososiaalisen tuen koulutuksista