Jumalan kunniaksi – ihmisen parhaaksi

Jumalan kunnia on Raamatun suuri teema ja ilmoitus ihmiskunnalle. Kaiken, minkä Jumala tekee maailmassa – pelastustekoja tai tuomioita – koituu lopulta Hänen kirkkautensa kiitokseksi (Room. 9:19–23). Israelin ”rukouskirjassa” Psalmien kirjoittajat kehottavat Israelin...

For God’s glory – and man’s best

God’s glory is a significant theme in the Bible and revelation to mankind. Everything that God does in the world – works of salvation or judgments – will ultimately work to the praise of His glory (Romans 9:19-23). In Israel’s “book of prayer” the writers of the...